Bóng đèn Ledtube Philips, Bong den Ledtube Philips

Bóng đèn Ledtube Philips tiết kiệm năng lượng cho lỉnh vực dịch vụ, sản xuất công nghiệp và thương mại

Bóng đèn Ledtube Philips là giải pháp chiếu sáng của thế kỷ thay thế cho các loại bóng đèn huỳnh quang trong các ứng dụng chiếu sáng thương mại, công nghiệp và dịch vụ. Bóng đèn Ledtube Philips đem lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng đến hơn 80% năng lượng với tuổi thọ gấp 3 lần, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán cắt giảm chi phí nâng cao lợi thế cạnh tranh và bảo vệ môi trường.